ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Ευρωπαϊκή γλώσσα, επίσημη σε 4 ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. αλλά και στην Ιταλία μια από τις επίσημες γλώσσες είναι τα γερμανικά. Μια γλώσσα με πλούσιες πολιτιστικές ρίζες που σχετίζεται με το εμπόριο, τις μεταφορές και τα νομικά. Η εμπορική δύναμη της Γερμανίας - τρίτη ισχυρότερη παγκοσμίως - κάνει κατανοητό ότι η γνώση της Γερμανικής γλώσσας, αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλο προσόν στην αγορά εργασίας σε όσους την κατέχουν. 100 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τα γερμανικά σαν μητρική γλώσσα.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Institut GOETHE

•Zertificat (Grundstufe)
•Mittelstufe
•Kleines Deutsches
•Sprachdiplom
•Grosses Deutsches
•Sprachdiplom

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ